Waarom VVD?

Waarom VVD?

  1. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is dé liberale partij in De Ronde Venen.
  2. De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdige en dynamische samenleving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.
  3. De VVD gaat op een gelijke manier om met jongeren, volwassenen en ouderen, mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, kortom met iedereen. De VVD beschouwt de medemens als gelijkwaardig, ongeacht geloof, ras, of seksuele geaardheid. De VVD verdraagt andere opvattingen en steunt de zwakkeren in de samenleving. De VVD is van en voor ons allemaal.
  4. De VVD is voor een gezonde markteconomie waar we oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Iedereen die daar geestelijk en lichamelijk toe in staat is werkt, zowel om zichzelf te ontplooien als om te voorzien in het levensonderhoud.

» Verder lezen

Meer weten?

» Maak kennis met onze gemeenteraadsleden

» Volg ons op Twitter

» Neem contact met ons op

website powered by WEBSOLVE