Waarom VVD?

Waarom VVD?

 1. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is dé liberale partij in De Ronde Venen.
 2. De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdige en dynamische samenleving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.
 3. De VVD gaat op een gelijke manier om met jongeren, volwassenen en ouderen, mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, kortom met iedereen. De VVD beschouwt de medemens als gelijkwaardig, ongeacht geloof, ras, of seksuele geaardheid. De VVD verdraagt andere opvattingen en steunt de zwakkeren in de samenleving. De VVD is van en voor ons allemaal.
 4. De VVD is voor een gezonde markteconomie waar we oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Iedereen die daar geestelijk en lichamelijk toe in staat is werkt, zowel om zichzelf te ontplooien als om te voorzien in het levensonderhoud.

» Verder lezen

Stemt u (vaak) op de VVD en wilt u graag bijdragen? Dan is een lidmaatschap iets voor u!

Landelijk en lokaal
De VVD is natuurlijk zowel een landelijke als een lokale partij. Dit houdt in dat wanneer u als inwoner van De Ronde Venen lid wordt van de VVD, u automatisch lid wordt van de lokale afdeling. Wij nemen contact met u op ter kennismaking en u wordt voortaan op de hoogte gehouden van activiteiten en vergaderingen.

Wat houdt een lidmaatschap in?
Wat krijgt u nu precies voor uw lidmaatschap? Een opsomming:

 • De mogelijkheid om u kandidaat te stellen voor verkiezingen:
  • Gemeenteraad
  • Tweede kamer
  • Provinciale Staten en het waterschap
  • Europa
  • Bestuursposities, lokaal, provinciaal en landelijk
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering(en) van de afdeling, maar ook van de provinciale en de landelijke ALV's
 • Een rijk netwerk aan actieve lokale persoonlijkheden
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten
 • Uw stem telt: samen met de andere lokale leden stelt u in de Algemene Ledenvergaderingen onder meer de benoeming van bestuursleden, de kandidatenlijst voor verkiezingen en de verkiezingsprogramma's vast

Wacht niet, maar geef u direct op via: https://www.mijnvvd.nl/WordLid

Meer weten?

» Maak kennis met onze gemeenteraadsleden

» Volg ons op Twitter

» Volg ons op Facebook

» Neem contact met ons op

website powered by WEBSOLVE