Nieuws

Nieuws

Kadernota vastgesteld en Rudolf als vice-voorzitter van de Raad benoemd

01-06-2018

2018-06-01

Na twee intensieve avonden in de gemeenteraad waarbij de kadernota 2019 is besproken, is deze unaniem door de raad vastgesteld. Het college kan verder met het opstellen van de begroting voor de komende jaren. Hierin zal plaats zijn voor de ambities die wij in het coalitie akkoord hebben vastgelegd en die grotendeels aansluiten op de wensen van de VVD.

Tevens is Rudolf van Olden herbenoemd als vice-voorzitter van Gemeenteraad. Een functie die hem zeker is toevertrouwd.

80
website powered by WEBSOLVE