Nieuws

Nieuws

VVD De Ronde Venen is VOOR om goed te bekijken hoe de N201 beter kan.  

17-03-2018

2018-03-17

Wij waren tegen de kortzichtige motie om tegen de provincie, baas van de weg, te zeggen dat ze nooit mogen verbreden. Nog kortzichtiger is om te denken dat je bloemenauto’s kunt weren. Want: Onderstaande ingezonden post van iemand van de provincie legt ons nu eens helder en objectief uit wat wel en wat niet kan. VVD De Ronde Venen kiest snel aanpakken en samenwerken met provincie voor een betere 201.

 

Wat wil de VVD met de N201?  smile

 • Meer veiligheid
 • Betere doorstroming
 • Strekken van de bochten bij Hofland en achterlangs doortrekken  
 • Een (mogelijke) wisselstrook tussen A2 en Vinkeveen
 • Snel vernieuwing van de op/afritten bij Vinkeveen
 • Zorgen dat ook de nieuwe bewoners van de nieuwe wijken hun huis en werk kunnen bereiken  
 • Betere milieu effecten: Lagere uitstoot door minder files en optrekken bij stoplichten
 • Betere milieu effecten door minder geluidsoverlast met geluidsschermen 

Wat wij niet willen  frown

 • Nog meer files en dichtslibbende wegen
 • Toenemend sluipverkeer door de kernen
 • Alles maar zo bij het oude laten
 • Eindeloze en jarenlange discussie en oponthoud door nu al tegen de mogelijk nieuwe plannen van de provincie te zijn

 

Dus als u hier ook voor bent, stem dan VVD De Ronde Venen.

Nieuwe Wijken, Nieuwe Wegen. Rob Evers #6. 

 

LEZERSPOST IN DE NIEUWE MEERBODE VAN 14 maart

Letterlijke tekst, met dank aan de redactie van De Nieuwe Meerbode.

  

Bredere N201?

Het verbreden van de N201 heeft consequenties voor De Ronde Venen maar ook als de N201 niet wordt verbreed heeft dat consequenties.

Voor de mensen die mij kennen en die weten dat ik bij provincie Utrecht werk en dus wellicht denken dat ik bevooroordeeld ben als het over de N201 gaat, het volgende. Ik zit niet meer in het projectteam dat zich bezighoud met de vraag of de N201 wel of niet verbreed moet worden maar ik ben wel senior-beleidsmedewerker bij de afdeling Mobiliteit en in die functie betrokken bij andere verkeersvragen en studies in de provincie Utrecht.

Zelf omzeil ik de files op de N201 door zoveel mogelijk buiten de spitsen te rijden maar die mogelijkheid heeft niet iedereen.

Ik snap heel goed dat politieke partijen een standpunt innemen als het over het wel of niet verbreden van en weg gaat. Het verbreden van een weg met 2 extra rijstroken is een grote ingreep waar vooral omwonenden niet blij mee zullen zijn. Maar de N201 ligt er al meer dan een halve eeuw en is een zeer belangrijke weg voor niet alleen De Ronde Venen maar voor een veel groter gebied. Dus dat politieke partijen daar en mening over hebben snap ik maar dan moet je wel eerlijk vertellen welke voor of nadelen een bepaald standpunt heeft. Daarom het volgende. 

Is de N201 een drukke weg?

Vaak lees je dat de N201 de drukste provinciale weg is. Maar of dat werkelijk zo is, is maar de vraag. Ook in onze eigen provincie Utrecht zijn drukkere wegen (zoals de N230 bij Maarssen met 66.000 auto’s per dag of de N408 tussen Utrecht en Nieuwegein met 34.000 auto’s per dag). Opgemerkt wordt dat deze wegen ook breder zijn om dat verkeer te kunnen verwerken.

Wellicht is de N201 wel de drukste provinciale weg als we het aantal auto’s op de gehele N201 bij elkaar optellen want de N201 is inderdaad druk en heel lang, namelijk van Zandvoort tot Hilversum.

Waarom doet provincie Utrecht onderzoek naar de toekomst van de N201?

Een van de taken van provincie Utrecht is het oplossen van doorstromingsknelpunten op haar wegen. De N201 staat bij provincie Utrecht al jaren op plaats 1 als de weg met de meeste files.

Er zijn maar heel weinig mensen die files leuk vinden dus is het niet zo gek dat provincie onderzoekt hoe de files op de N201 verminderd kunnen worden. Daarbij worden alle mogelijkheden onderzocht zoals, kruispunten anders inrichten, mogelijkheden openbaar vervoer, zijn er alternatieven? Persoonlijk denk ik dat er nog maar weinig mogelijk is omdat we in de laatste jaren al heel veel beschikbare zaken hebben aangebracht om het huidige asfalt van de N201 maximaal te benutten, zoals:

 • Aanleg Amstel-aquaduct (i.p.v. route over beweegbare brug)
 • Aanleg omleiding Amstelhoek (i.p.v. route door bebouwde kom Uithoorn en Amstelhoek)
 • Capaciteitsvergroting kruispunt N201/ Tienboerenweg
 • Aanleg busbaan tussen Mijdrecht en Uithoorn
 • Toepassen van de nieuwste regeltechnieken voor verkeerslichten op de alle kruispunten
 • Opheffen 2 fietsoversteken op kruispunt N201/ Rijksstraatweg
 • Verbreden van Loenerslootsebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal
 • Opheffen fietsoversteek op kruispunt N201/ N402 naar Loenen aan de Vecht
 • File detectie op A2 voor verkeerslichten aansluiting N201

Ook nu worden er weer voorbereidingen getroffen om de verkeerslichten op de N201 nog effectiever het verkeer te laten afwikkelen.

Kruispunten te druk voor rotondes

De kruispunten op de N201 moeten veel verkeer kunnen verwerken, het aantal auto’s op het rustigste deel van de N201 tussen Uithoorn en Mijdrecht circa 22.000/werkdag tot meer de 27.000 op het deel tussen de Vinkeveense plassen. Rotondes kunnen zulke grote hoeveelheden auto’s niet goed verwerken en daarom staan er op de kruispunten van de N201 verkeerslichten. Die zorgen er tevens voor dat de afwikkeling van het verkeer kan worden gestuurd met het doel om files zoveel mogelijk te voorkomen. In de verkeerscentrale worden via schermen en computers alle voertuigen continue geteld en wanneer nodig zorgt dat ervoor dat er op afstand langer rood of groen wordt ingesteld om het verkeer zo efficiënt mogelijk te verwerken.

Bepaalde categorieën auto’s verbieden om op de N201 te rijden is niet mogelijk

De N201 is een zeer belangrijke weg voor een goede bereikbaarheid van o.a. De Ronde Venen.  En ja, er rijden veel vrachtauto’s op de N201 en een flink aandeel daarvan is verkeer van en naar de bloemenveiling in Aalsmeer. Vrachtwagenchauffeurs zijn net als u en ik mensen die bij voorkeur de snelste en kortste route nemen en de N201 is vanaf de A2 de snelste en kortste route naar de bloemenveiling!

We kunnen wel willen dat ze via de A9 gaan rijden maar de N201 zal nooit worden afgesloten voor geen enkele categorie auto’s dus ook niet voor vrachtverkeer van en naar de bloemenveiling.  Het is een illusie om te denken of te wensen dat er bepaalde categorieën verkeer niet meer via de N201 zouden mogen rijden.

Minder vrachtverkeer naar de bloemenveiling helpt dat?

Provincie Utrecht weet exact hoeveel auto’s per dag op haar wegen rijdt. Dus ook hoeveel vrachtauto’s er op de N201 rijden. Vaak wordt de suggestie gewekt dat het grote aantal vrachtauto’s naar de bloemenveiling zorgen voor de files op de N201. Is dat zo? Reken even mee.

Het percentage vrachtverkeer op de N201 tussen de A2 en Uithoorn is circa 13%, (13% van 22.000 is 2.860 vrachtauto’s op een gemiddelde werkdag) stel dat daarvan de helft vrachtauto’s zijn van en naar de bloemenveiling, dus 1.430 per dag. Een groot deel daarvan rijdt niet tijdens de drukste (spits)uren maar stel dat toch de helft daarvan tijdens de spituren rijdt dus 715 delen door 4 spitsuren is 180 bloemenauto’s per uur. Dat is 3 per minuut. Als die er morgen niet meer zouden rijden zal dat niemand opvallen, toch?

Sluipverkeer op o.a. de Baambrugse Zuwe, Herenweg en Demmerik zal toenemen

Files op de N201 zorgen voor sluipverkeer op o.a. de Herenweg, Baambrugse Zuwe en Demmerik. Omdat er in de omgeving nog steeds huizen en bedrijven bijkomen, zal het aantal auto’s op alle wegen dus ook op de N201 blijven groeien. Het niet verbreden van de N201 zal dus ook voor meer sluipverkeer zorgen op deze en andere wegen. De verwachting is dat het aantal auto’s op de N201 jaarlijks met 1,5% zal toenemen.

Wellicht wordt er dan gevraagd om sluipverkeer te weren maar in de praktijk blijkt dat een vrijwel onmogelijke opgave. Overigens wat doe u zelf als u de keus heeft? Achter in de file aansluiten of ‘binnendoor’ een ander route nemen over wegen waar ook mensen wonen die willen dat er minder auto’s door hun straat heen rijden?

Leefbaarheid!

Vaak wordt er gezegd het verbreden van de weg is slecht voor de leefbaarheid maar ook dat is niet altijd waar. Ook als het drukker wordt is er nu wettelijke geen reden om langs de huidige N201 geluidschermen te plaatsen. Maar als de N201 verbreedt moet worden is de kans groot dat er wel geluidsmaatregelen genomen moeten worden zoals ander asfalt (geluid reducerend) of geluidschermen. 

Wat nog meer?

De N201 ligt wel in gemeente De Ronde Venen maar is eigendom van provincie Utrecht. Ook als De Ronde Venen niet mee wil werken aan het verbreden van de N201 kan provincie Utrecht dat toch doordrukken.

Geen nieuwe huizen en bedrijven in De Ronde Venen

Gemiddeld zorgt een nieuw huis voor 6 á 7 extra autobewegingen per dag. Als een gemeente dus ergens 100 nieuwe huizen gaat bouwen zorgt dat voor ongeveer 650 extra auto’s van en naar De Ronde Venen. Een groot deel daarvan zal dan van de N201 gebruik gaan maken en zo zorgt elke nieuwe woning, kantoor, winkel, enz. voor langere files op de N201.

Ó ja, ook nog dit

Vaak wordt gezegd dat de aansluiting N201 met de A2 zorgt voor files maar dat is niet juist. Als daar files staan is dat meestal in de avondspits en is de oorzaak de slechte doorstroming op het kruispunt A2 met Loenetsloot (bij de Loenerslootsebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal). 

Henk Strubbe

Bron: De Nieuwe Meerbode van 14 maart 2018.

1504
website powered by WEBSOLVE