Nieuws

Nieuws

Veiligheid creëren we samen!

13-03-2018

2018-03-13

Iedereen moet zichzelf veilig kunnen voelen binnen De Ronde Venen waarbij het niet uitmaakt of je nu inwoner, bezoeker of ondernemer bent aldus VVD De Ronde Venen. Dit veilig voelen is voor iedereen anders maar vast staat dat we het met elkaar moeten organiseren. De gemeente of hulpdiensten kunnen dit niet alleen.

Uit de cijfers blijkt dat het criminaliteitsgehalte in de gemeente daalt, een mooie ontwikkelingen maar daarmee zijn we er nog niet. Iedere inbraak in auto of woning, brand of ongeval is er één teveel en heeft grote impact. Ook andere veiligheidsaspecten als bijvoorbeeld intimidatie, bedreiging, huiselijk geweld, internetfraude en verkeersonveiligheid hebben aandacht nodig.

De VVD vindt het van essentieel belang dat hier prioriteit aan gegeven wordt. De gemeente heeft een regierol op gebied van veiligheid en moet deze ook actief vervullen. Stimuleren van initiatieven als buurtwhatsappgroepen en burgernet zoals dat al gebeurt, maar ook luisteren naar initiatieven van inwoners. Vaak zijn er in wijken en straten goede ideeën waar eenvoudig uitvoering aan gegeven kan worden. Hiernaast moet er gekeken worden naar de inrichting en verlichting van wijken waar veel criminaliteit voorkomt en op voorhand ook bij de inrichting van nieuwe gebieden en wijken. Cameratoezicht kan ook bijdragen aan het terugdringen van criminaliteit.

(Brand) Veilig thuis is volgens de VVD eveneens een belangrijk onderwerp. Dit wordt versterkt door het feit dat we een steeds ouder wordende en langer zelfstandig wonende samenleving krijgen. Dit vraagt om nieuwe inzichten en actieve aanpak. Zo zijn rookmelders noodzakelijk in iedere woning voor snelle alarmering en moeten woningen voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk. De VVD wil meer doen aan preventieve voorlichting op deze gebieden. 

De zichtbaarheid en samenwerking met de veiligheidsdiensten moet daarom meer aandacht krijgen. Bart Richter: “Nu de politie op landelijk niveau georganiseerd is en de brandweer op regionaal niveau lopen we het risico dat de lokale binding afneemt. Dit mag niet gebeuren, wijkagenten moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn en onze brandweervrijwilligers moeten de ruimte krijgen voor lokale betrokkenheid en eigenheid”. Dit moet de interactie met inwoners en ondernemers verder versterken en zorgen voor goede herkenbaarheid.

In basis gaat de VVD uit van eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaar maar als mensen toch over de schreef gaat moet er ingegrepen worden. Verkeershufters wil de VVD aanpakken evenals eigenaren van loslopende gevaarlijke honden en foutparkeerders. Een intensievere controle op parkeren binnen de blauwe zones is eveneens noodzakelijk.

391
website powered by WEBSOLVE