Nieuws

Nieuws

Tevreden over daling criminaliteit maar doorpakken is en blijft noodzakelijk!

29-01-2018

2018-01-29

Als VVD zijn wij tevreden over het feit dat de criminaliteitscijfers in onze gemeente over het geheel nog steeds dalen. Een aantal specifieke acties van de politie heeft ook voor aanhoudingen gezorgd, mooi werk! Dit betekent dat de prioriteit die we aan dit thema geven en de inzet die wij in samenwerking met relevante partijen doen, zijn vruchten afwerpt. Toch betekent dit niet dat we minder aandacht moeten geven aan veiligheidsthema’s.

De impact blijft gigantisch om het slachtoffer te worden van criminaliteit. Dit nog naast de rompslomp die het geeft om te zorgen voor afhandeling. Forse inzet blijft noodzakelijk om criminaliteit aan te pakken, vanuit de VVD zullen we dit ook in de komende raadsperiode prioriteit geven.

Inwonersparticipatie is hierbij ook essentieel en daar willen wij dan ook meer gebruik van maken. Burgernet is er om in acute situaties veel “oren en ogen” voor de politie te organiseren. Maar ook in niet acute gevallen maken wij graag gebruik van inwonersparticipatie om mee te denken over bijvoorbeeld de inrichting van wijken en andere mogelijkheden om criminaliteit terug te brengen.

 De gemeente heeft een regiefunctie als het gaat om veiligheid die op basis van een Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt uitgevoerd. Het huidige IVP loopt dit jaar af, waardoor een nieuw plan zal moeten worden vastgesteld. We zullen hier zeker inwoners bij betrekken. Overigens gaat dit plan over veel meer dan alleen criminaliteit. Het gaat over het totale veiligheidsdomein waar bijvoorbeeld ook overlast, brandveiligheid en crisisbeheersing onder valt.  

Persbericht Gemeente De Ronde Venen

 

266
website powered by WEBSOLVE