Nieuws

Nieuws

nieuwsbrief

07-11-2017

2017-11-07

Beste leden van de VVD De Ronde Venen,

In de afgelopen jaren heeft u al vaker een nieuwsbrief van ons gekregen. Daar willen we graag een vervolg aan geven met deze 1e nieuwsbrief in de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018. In die aanloop willen we u als lid regelmatig op de hoogte houden van wat er speelt en zullen we u natuurlijk ook vragen om op allerlei manieren te helpen in de campagne of het nu gaat om het aanwezig zijn bij activiteiten of om op social media te ondersteunen en ook om positief over de VVD te spreken in uw omgeving. Alles helpt in aanloop naar goede verkiezingen.

Afgelopen maandag heeft de ALV het verkiezingsprogramma “In verbinding, in beweging, zorg, groen en veilig” vastgesteld. Ook is de groslijst van kandidaten vastgesteld. De volgende stap eind november is de bepaling van de volgorde.  Dat geeft een hele mooie basis om de campagne in te gaan.

Om campagne te voeren is natuurlijk ook geld nodig, uw financiële bijdrage wordt dan ook erg op prijs gesteld, u kunt een donatie doen op rekeningnummer NL64RABO0115252460, ten name van VVD Rijn Vecht en Venen. Onder vermelding van Verkiezingen De Ronde Venen. Alle bijdragen -groot én klein- waarderen wij zeer!

Als u contact wilt, heel graag, of het nu gaat om meer informatie over bepaalde onderwerpen of over het meehelpen in de campagne, u kunt mailen of bellen.
 
Met liberale groet!

Alberta Schuurs
Lijsttrekker VVD De Ronde Venen

a.schuurs@derondevenen.nl
06 – 5767 1517

705fd986-ad63-48d6-8479-8c5e94012b72.jpg

Bedankt Frans, Yvonne, Maarten en Yvonne,

Voor de zomer zijn Frans Lugtmeijer in verband met zijn verhuizing en Yvonne Welter in verband met drukte op haar kantoor gestopt als raadslid van de gemeente De Ronde Venen.

Zij hebben zich allebei jarenlang ingezet voor onze gemeente en onze VVD. Elk op hun eigen manier hebben ze met energie en daadkracht vorm gegeven aan een raadslidmaatschap.  Daarvoor willen we hun hartelijk bedanken. Wellicht dat Frans ook nog weer actief wordt voor de VVD in zijn nieuwe woonplaats. Yvonne is in ieder geval nog actief bezig met het organiseren van de masterclass en als bestuurslid van de club van 100. We zullen haar dus zeker weer tegenkomen.

Vlak na de zomer zijn om minder mooie redenen Yvonne van den Heerink en Maarten van der Greft gestopt met hun raadlidmaatschap voor de VVD en gaan ze verder bij de RVB. Helaas dat het zo gelopen is. Dat neemt niet weg dat we hun ook bedanken voor hun jarenlange inzet.

Yvonne eerst als wethouder van Abcoude en later als raadslid van De Ronde Venen en Maarten geruime tijd als raadslid. Zij beiden hebben een inhoudelijk sterke bijdrage geleverd op diverse onderwerpen.

Actuele politiek Ronde Venen

De start van het politieke seizoen na de zomer in De Ronde Venen mag tumultueus betiteld worden. We zijn aan de slag met een nieuwe kleinere, doch zeer gemotiveerde, fractie dan we volgens de verkiezingsuitslag 2014 recht op hadden. Samen met Janny en Rob krijgen we ‘opnieuw’ een half jaar de ruimte om ons liberaal geluid te laten horen. De opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018!

Een fractiewijziging in de context van het ‘overlopen’, met medeneming van raadszetels, van twee nu ‘oude fractie-leden’ is een in onze raad onbekend fenomeen. Er is afgelopen maand veel en op verschillende wijze over gesproken en geschreven in analoge en digitale media. Graag wil ik hier benoemen én benadrukken dat we de inzet van Yvonne en Maarten in de fractie en de raad meer dan gewaardeerd hebben. 
Ik heb persoonlijk hun samenwerking in de fracties sinds januari 2011 bijzonder op prijs gesteld.

Een nieuwe fractie, een nieuw geluid! Deze zomermaanden hebben we intensief gestudeerd over het nieuwe sport-zwemcomplex in Abcoude. We hebben kunnen constateren dat er door de initiatiefnemers een uitstekend nieuw voorstel gemaakt is dat compleet binnen de eerder door de raad gestelde kaders past.

De VVD was eerder kritisch over de financiële en managerial risico’s. Nu de door de VVD gestelde kritiekpunten op uitstekende wijze waren beantwoord heeft de nieuwe VVD fractie de politieke moed getoond om binnen de coalitie het gesprek voor een herevaluatie te openen. We mogen trots zijn dat de politieke bewegingsruimte die de nieuwe fractie heeft genomen gevolgd is door de gehele raad (op één stem na).

De VVD wil graag zeer bewust blijven bouwen aan onze gemeente en alle woonkernen. Zo ook met de voorbereidingen aan de nieuwe begroting 2018. Met onze VVD wethouder Alberta Schuurs aan het financiële roer is er weer een gedegen voorbereiding voor de komende jaren. Het is de eerste keer dat we pro-actief in één jaar netto 2 miljoen euro terug gaan geven aan de inwoners en ondernemers, een ongekend fenomeen! Dat past in het VVD beleid om zuinig te zijn op onze gemeentelijke portemonnee én die van onze inwoners en ondernemers. Mede door ons VVD beleid en de samenwerking in de coalitie kunnen we dit realiseren!

In Den Haag sinds deze week de veelbelovende start van Rutte-3! Sinds afgelopen maand de start van de nieuwe VVD-DRV-fractie-3! We gaan onvoorwaardelijk door om de steun, door leden en electoraat gegeven, in te vullen!
 

Met Liberale groet!

Rudolf van Olden
Fractievoorzitter

57de3678-94f2-44fc-93ca-7bc95fda48c9.png

Even voorstellen, onze nieuwe raadsleden

Rob EversRob Evers woont sinds 2005 in Wilnis en werd in 2011 lid van de partij. Wel laat, vind hij zelf, want hij werd op zijn 17e al geïntroduceerd op een JOVD bijeenkomst, georganiseerd door het toen jongste raadslid van Nederland Ed Nijpels. Die tijd is Rob als zoon uit een ondernemersnest altijd bijgebleven: de debatten tussen Wiegel en den Uyl, de man die werkgevers martelde met sociale verzekeringspremies.

VVD De Ronde Venen
Jongste raadslid zal hij nooit zijn, maar hij zit nu wel ineens in de raad. Hij heeft zich wel kunnen voorbereiden met trainingen. Toch is het ook een sprong in het diepe, omdat er nog maar drie raadsleden zijn en er bergen werk ligt. Dus de kunst is om én de hoofdlijnen te pakken én een goede inhoudelijke bijdrage te leveren.

VVD Rijn, Vecht en Venen
Omdat hij is geselecteerd voor de VVD Masterclass ontmoet hij regelmatig andere deelnemers uit onze regio, ook uit Rijn, Vecht en Venen. Ook raadskandidaten voor de raad in bijvoorbeeld Stichtse Vecht of Woerden. Dat netwerk is voor raadsleden heel erg belangrijk.

Maurits Consulting
Is het bedrijf van Rob. Begeleiding van professionals en managementteams. Met een militair sausje, gezien het managementboek wat hij schreef: ‘’Teams door het vuur, 9 krijgsmachtlessen voor managers’’.


 

Janny Rosendaal-Kamping


Gehuwd met Bram (oud-wethouder), 2 kinderen (zoon en dochter) en 1 kleinkind.
Wonend in Wilnis sinds 1974 en al ongeveer 35 jaar lid van de VVD. 

Functies in de VVD:

- Secretaris in de toenmalige gemeente Wilnis

- Secretaris in de gemeente De Ronde Venen

- Voorzitter De Ronde Venen

- 2e secretaris  Kamercentrale Utrecht

- Functionaris opleidingen Kamercentrale Utrecht

...en nu dus raadslid!Ik zal m’n best doen het liberale geluid te vertegenwoordigen

ab766732-b2a3-4040-a7fc-d0a85a4fa437.jpg

 
Campagne kalender

We hebben al een aantal activiteiten uitgevoerd de afgelopen tijd. Via de website en overige social media houden we u op de hoogte. De komende activieiten worden aan de leden gemaild.

En er volgt natuurlijk nog veel meer ….

Gelukkig doen er al heel veel mensen mee, maar zoals het oude spreekwoord luidt, vele handen …

Wil je / wilt u een bijdrage hieraan leveren neem dan contact met Serge Eikhoudt. Via eikhoudt@gmail.com of 06-53911910

 

Nieuws van de commissie Opleiding & Training
Training Training Introductie Gemeenteraad

Piet Ploeg, lid van ons lokale netwerk Rijn, Vecht & Venen, had de primeur! Op zaterdag 20 september gaf hij de eerste van een reeks trainingen, georganiseerd door de commissie O&T. De training Introductie Gemeenteraad gaf inzicht in de werking van de gemeenteraad. Piet had zich terdege voorbereid. Theorie gelardeerd met inzichten van jarenlange ervaring als gemeenteraadslid en
5796333c-b9cf-4c97-8a3c-4b06e6e3a599.png

als wethouder maakte het een zeer relevante en interessante training.
 

 


 

5647
website powered by WEBSOLVE