Nieuws

Nieuws

Vertrouwen in het zwembad in Abcoude.

28-09-2017

2017-09-28

De VVD heeft vertrouwen uitgesproken in het burgerinitiatief sport-zwemcomplex in Abcoude. Het initiatief heeft een zeer grote maatschappelijke impact, een groot maatschappelijk nut. Het is een schoolvoorbeeld van krachten bundelen om tot grote meerwaarde te komen voor de samenleving in Abcoude en Baambrugge, en daarmee voor de gehele Ronde Venen. 

Het intiatief voldoet aan de door de raad gestelde financiele kaders. Eerder heeft de VVD kritisch gekeken naar de financiele paragraaf, maar we zijn verheugd dat deze nu past. Ook alternatieve plannen zijn bekeken, maar dit burgerinitiatief heeft de meest sociaal-maatschappelijke meerwaarde voor nu en in de toekomst. 

De VVD begrijpt de aarzelingen en weerstand binnen en buiten de gemeenteraad. Maar door een geringe extra investering door de gemeente en de intrinsieke efficiency in het burgerinitiatief realiseren we een geweldige meerwaarde. Het initiatief, met de instemming van de gemeenteraad, geeft invulling aan een moderne vorm van sociale innovatie en gedeeld bezit in de gemeente, publiek-privaat partnership.

De VVD wil de initiatiefnemers oprecht hartelijk danken voor hun professionaliteit, vasthoudendheid  en geduld. Ze zijn een voorbeeld voor velen, nu en in de toekomst. Wij wensen de intiefnemers alle succes in het vervolg! 

Op weg naar een Health-Sports-Center-Abcoude!

 Namens de VVD fractie De Ronde Venen

Rudolf van Olden

199
website powered by WEBSOLVE