Nieuws

Nieuws

01-06-2018

Gisteren was er een raadsvergadering waarin de kadernota 2019 is besproken.

 

23-04-2018

Met gepaste trots is het nieuwe coalitieakkoord afgelopen maandag aan de pers gepresenteerd. Deze presentatie heeft samen met de formateur en onze coalitiepartijen CDA, D66 en de seniorenpartij plaatsgevonden in het gemeentehuis. Op donderdag 26 april zal het akkoord in de raad worden vastgesteld waarna de wethouders zullen worden geïnstalleerd. 

Presentatie coalitieakkoordBeoogd wethouders

23-03-2018

Op 23 maart jl. is de definitieve verkiezingsuitslag voor gemeente De Ronde Venen vastgesteld. Als VVD willen wij iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk bedanken! Dankzij uw stem zitten wij wederom stevig in het zadel als tweede partij van De Ronde Venen. U heeft ons beloond voor het nemen van de verantwoordelijkheid om de gemeente financieel gezond te houden en te zorgen voor de belangen van alle inwoners en ondernemers. Met ons frisse team zullen wij ons ook in de komende raadsperiode volop gaan inzetten!

17-03-2018

En was dus als bijna enige partij tegen de kortzichtige motie van februari jl. om tegen de provincie, baas van de weg, te zeggen dat ze nooit mogen verbreden. Nog kortzichtiger is om te denken dat je bloemenauto’s kunt weren. Want: Onderstaande ingezonden post van iemand van de provincie legt ons nu eens helder en objectief uit wat wel en wat niet kan. En ook of wij als gemeente zelf wel iets te kiezen hebben. Waar de VVD De Ronde venen voor kiest, is snel aanpakken en samenwerken met provincie voor een betere 201.     

N201

13-03-2018

Iedereen moet zichzelf veilig kunnen voelen binnen De Ronde Venen waarbij het niet uitmaakt of je nu inwoner, bezoeker of ondernemer bent aldus VVD De Ronde Venen. Dit veilig voelen is voor iedereen anders maar vast staat dat we het met elkaar moeten organiseren. De gemeente of hulpdiensten kunnen dit niet alleen.

Uit de cijfers blijkt dat het criminaliteitsgehalte in de gemeente daalt, een mooie ontwikkelingen maar daarmee zijn we er nog niet. Iedere inbraak in auto of woning, brand of ongeval is er één teveel en heeft grote impact. Ook andere veiligheidsaspecten als bijvoorbeeld intimidatie, bedreiging, huiselijk geweld, internetfraude en verkeersonveiligheid hebben aandacht nodig.

 

10-03-2018

Na goed gebruik hebben we dit jaar ook weer meegedaan met NL doet, dit jaar waren we bij Careyn om oud hollandse spelletjes te doen met de bewoners. Mw van der Meulen staat op onze kandidatenlijst en is onze oudste kandidaat met haar 80 jaar, bij het helpen met ouderen was zij reuze enthousiast.

foto: Sandra Vreugdenhil

07-03-2018

De VVD nodigt de inwoners van De Ronde Venen uit om mee te denken over de nieuwste inzichten voor bouwen op basis van starten én levensloopbestendig en groen wonen. Wilt u meedenken en praten over mooie en in de toekomst nog te realiseren projecten in De Ronde Venen? Dan nodigen wij u graag uit om samen met de VVD van gedachten te wisselen.

foto: Sandra Vreugdenhil

07-03-2018

Op dinsdagavond 6 maart jl. zijn Michel van Dijkman en Bart Richter, beide kandidaat raadsleden voor VVD De Ronde Venen aangeschoven bij het huiskameroverleg van Amerpoort in Vinkeveen. Doel van dit overleg was om zelf van ouderen en begeleiding te horen tegen welke knelpunten zij aanlopen bij het “naar buiten gaan”.

 Amerpoort

06-03-2018

Afgelopen vrijdag (2 maart jl.) stond de middag in het teken van innovatie op agrarisch gebied en ontwikkelingen op Europees gebied met uitwerking op de lokale mogelijkheden.

Jan Huitema was op uitnodiging van de VVD aanwezig in De Ronde Venen. Hij is Europarlementariër en tevens melkveehouder in het Friese Makkinga. Niet alleen door deze combinatie maar versterkt door de vele bedrijfsbezoeken die hij aflegt weet hij goed wat er speelt. Ook de Land en tuinbouworganisatie (LTO) was deze middag met een vertegenwoordiging aanwezig.

17-02-2018

Jan Huitema gaat op 2 maart in gesprek met agrariers over innovatie in de landbouw en allerlei andere thema's.

 

website powered by WEBSOLVE